Upcoming Events and Activities/Gweithgareddau a Digwyddiadau y Dyfodol


a child painting with finger paints. funny and creative.


To Be Arranged.

—————————————————————————————
—————————————————————————————
—————————————————————————————
—————————————————————————————

Derbynnir tocynnau gofal plant / childcare vouchers accepted & Tax Credits will help pay a percentage of the cost. Ymholiadau a threfnu lle / Info and Bookings Alison 07837 016 013 clwbgwyliau@hotmail.co.uk Hwyl i’r plant a hoe i’r rhieni! Give yourself and the kids a break! Things to do:- Chwarae yn y parc Gwneud Crefft Dyma ni yn Gwneud Cacenau Chwarae Pool, Wii & Xbox plus many more outside activities/ Ein Gweithgareddau :- Ymweliadau i’r parc Celf a Chrefft Gweithgareddau tymhorol e.e. pobi cacennau Gemau consol, gemau bwrdd ynghŷd â gweithgareddau allanol. Fully qualified staff are waiting to help you and provide a whole variety of activities for all your children./Mae ein staff cymhwysol yn barod i’ch helpu a darparu amryw o weithgareddau ar gyfer eich plant.