Who Are We?/Ein Staff


Alison White


Alison White

Fy enw i yw Alison White. Rwyn cael fy cyflogi gan Mudiad Meithrin ac yn arweinwr Cylch Meithrin Ysgol Bodhyfryd. Rwyf gyda y gymhwyster NVQ Lefel 5 Addysg Flynyddoedd Cynnar ac wedi bod yn rhedeg Clwb Gwyliau Maelor ers 2005. Rwyf yn dysgu Cymraeg i oedolion yn Coleg Cambria ac yn rhedeg sesiwn cyfarthrebu yn tafarn Plas Coch yn ystod y gwyliau i Continue reading