Who Are We?/Ein Staff


Alison White
Fy enw i yw Alison White. Rwyn cael fy cyflogi gan Mudiad Meithrin ac yn arweinwr Cylch Meithrin Ysgol Bodhyfryd. Rwyf gyda y gymhwyster NVQ Lefel 5 Addysg Flynyddoedd Cynnar ac wedi bod yn rhedeg Clwb Gwyliau Maelor ers 2005. Rwyf yn dysgu Cymraeg i oedolion yn Coleg Cambria ac Read More.
Hannah Davies
Fy enw i yw Hannah Davies. Mae gen i gymhwyster lefel 3 yn gofal plant ac ymarferydd. Rydw i wedi gweithio yn Clwb Gwyliau am pedwar mlynedd rwan ac rwyf yn ei garu! Does yna ddim byd mwy hwyl nag cael antur pob dydd!  Rwyf yn dechrau prifysgol yn mis Medi Read More.
Alan Rogers
    Fy enw i yw Alan Rogers, rydw i'n 53 mlwydd oed. Ar ol gadael ysgol fe wnes i astudio yn colleg Llysfasiam am 12 mis. Yn ddilyn hyn gweithias fel stocmon am chwech mlynedd tan fe wnes i anafu gwaelod fy gefn. Yn dilyn hyn fe wnes i Read More.
Dylan White
Helo, fy enw i yw Dylan White ac rwyf yn myfyrwr sy'n aelod o'r chweched dosbarth Ysgol Morgan Llwyd ar yn o bryd. Rwyf yn astudio Daearyddiaeth , Gwleidyddiaeth, Hanes a'r fagloriaeth Cymraeg. Yn ogystal a gyd o'r waith rwyf yn gwneud ar gyfer coleg, rwyf  gyda amrywiaeth o swyddi Read More.
Sioned Hughes
Fy enw i yw Sioned Hughes. Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio yn Ysgol Min y Ddol i'r mudiad meithrin.Rwyf newydd orffen fy cwrs cam wrth gam ac o ganlyniad i hyn rwyf rwan gyda'r cymhwyster o lefel 3 yn gofal plant ac addysg. Yn ogystal a Min y Read More.

Sioned Hughes


Sioned Hughes

Fy enw i yw Sioned Hughes. Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio yn Ysgol Min y Ddol i’r mudiad meithrin.Rwyf newydd orffen fy cwrs cam wrth gam ac o ganlyniad i hyn rwyf rwan gyda’r cymhwyster o lefel 3 yn gofal plant ac addysg. Yn ogystal a Min y Ddol , mae gen i brofiad yn gweithio mewn ysgolion eraill megis Ysgol Plas Coch ac Ysgol Bodhyfryd.
Continue reading